نقش تشویق و تنبیه در تربیت، مبتنی بر سیرۀ رفتاری امام رضا علیه السلام

نقش تشویق و تنبیه در تربیت، مبتنی بر سیرۀ رفتاری امام رضا علیه السلام

در طرح تربیتی، به مربّی حقّ ارزیابیِ متربّی داده می شود تا به سنجش و محاسبۀ رفتارهای وی بپردازد و برای اینکه این ارزیابی دارای ضمانت اجرا باشد نیازمند روش های مختلف تربیت هستیم که از جملۀ آنها تشویق و تنبیه است و شایسته است در این باره سیرۀ اهل بیت (علیهم السلام) را الگوی خود قرار دهیم. وقتی فرزند…

ادامه مطلب