نکاتی طلایی برای همسران

نکاتی طلایی برای همسران

شما میتوانید با روش های زیر شوهر خود را اینگونه شاد کنید. اگر دوست دارید شوهری شادتر از همیشه داشته باشید و وی را با ذوق تر و خندان‌تر از قبل ببینید این ترفندها را به کار گیرید.
ادامه مطلب

آفات گفتگو در بین همسران

آفات گفتگو در بین همسران
یکی از آفات گفتگو در لفافه سخن گفتن است؛ یعنی فرد به صراحت منظور خود را بیان نمی کند، بلکه چیزی می گوید، اما چیز دیگر در نظر دارد. غالباً زنان بیشتر از چنین شیوه ای استفاده می کنند. زن انتظار دارد که همسرش منظوری را که در پشت …

ادامه مطلب

نقش سخن گفتن در زندگی انسان

نقش سخن گفتن در زندگی انسان

یکی از توانایی های مهم انسان که او را از دیگر موجودات زنده متمایز می کند، توانایی سخن گفتن است. هر انسانی اندیشه ای دارد و قدرت سخن گفتن و این دو در ارتباط با یکدیگر می توانند به بالندگی و باروری برسند…

ادامه مطلب

حقوق متقابل زن و شوهر(امام خامنه ای)

حقوق متقابل زن و شوهر(امام خامنه ای)

اشاره

با اجرای صیغه‌ی عقد و قبول پیمان ازدواج، دختر و پسر دیروز، زن و شوهر امروز می‌شوند. خانواده‌ی جدیدی شکل می‌گیرد و سلّول تازه‌ای در پیکر جامعه می‌روید. گرچه در نگاه خالق حکیم، زن و مرد در گوهر انسانی و روح آسمانی همتا و همسان‌اند، و سهم هر یک از حقیقت آدمیّت به یک اندازه است، ولی حکمت الهی این گوهر ملکوتی را در دو صدف زمینی با پیکره‌های متفاوت و ساختی ممتاز و البته نیازمند به یکدیگر جای داده است.

ادامه مطلب

بالاتر از واقعیت( امام خامنه ای )

بالاتر از واقعیت( امام خامنه ای )

اشاره

تشکیل خانواده در نگاه خداوند، یعنی خیمه زدن در کنار چشمه‌ی « مودّت» و مودّت یعنی محبّت عمیق، با طراوت، آشکار و پُر سرو صدا.
       « وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّةً وَ رَحْمَة»[1]
سر منشأ این چشمه جوشان، اقیانوس بی‌ساحلِ مِهر الهی است. خدای رحمنِ رحیم و رئوف لطیف، به اراده‌ی حکیمانه خود، جذبه‌‌ای از این شعله آسمانی را میان زوجِ جوان قرار می‌دهد تا از آینه‌ای نزدیک و به مدد اندیشه‌ای بادوام، هر یک به تماشای نشانه‌ای برجسته از آیات جمال و لطف الهی بنشینند. و از دست یار خویش جام مهر الهی بگیرند و کامیاب شوند.

ادامه مطلب